Älgå Hembygdsgård och kyrkby

Arvika
Besök sommartid Älgå Hembygdsgård med bygdemuseum, hantverksförsäljning, spiksmedja och café. Allt med en vacker, havslik, utsikt över Glafsfjorden.
Vid Glafsfjordens västra strand ligger Älgå kyrkby, ett område av stort kulturhistoriskt intresse. Genom området rinner Älgån med många forsar och fall som på sin tid gav förutsättningen för en livlig järnhantering och vattenkraft till ett antal sågar och kvarnar. Från järnbruksepoken finns två värdefulla industribyggnader kvar: spiksmedjan (se Älgå spiksmedja) och hamnmagasinet, en stor timrad byggnad.

I anslutning till hamnmagasinet och Älgå gamla lastageplats ligger själva hembygdsgården. Det är en faluröd mangårdsbyggnad med skiffertak från mitten av 1800-talet. På övervåningen finns utställning och försäljning av bygdeslöjd, och på sommaren har man servering av kaffe och våfflor. Populära aktiviteter är musikkonserter och midsommarfirande. För barnen finns det en härlig äventyrslekplats med bl a linbana.

Vid Älgåns mynning finns de väldiga stenfundamenten kvar efter en såg och längre uppströms låg Usebodafors kvarn med två par stenar. Inom området finns även Älgå kyrka från 1726, samt Älgå herrgård och arbetarbostäder (båda privatägda).
Öppettider
INFO
Plats
2020: Café 1 maj-14 juni söndagar 14:00-18:00. 19 juni-31 augusti dagligen 14.00-18.00. September lördag - söndag kl 14.00-18-00 och oktober t om 15 november söndag 14.00-18.00.
Arrangör
Älgå Hembygdsförening
Parkgatan 15
671 32 Arvika
algahembygd@outlook.com
Namn
Älgå Hembygdsgård
Adress
Älgå Hembygdsgård
671 93 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Hembygdsgård och bygdemuseum nära kyrkan och Älgå spiksmedjan i Älgå.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer
Museum