Åbengtshöjden - Naturreservat

Åbengtshöjdens naturreservat
I detta kulturlandskap med intressant skogshistorik har flera arter lyckats överleva på Åbengtshöjdens sluttningar.
Denna trakt, rik på variation och naturvärden, har länge brukats av människan. Bergslagsskogarna beskattades hårt för att ge bränsle till hyttornas metallframställning. Genom att skogsområdet lämnats i stort sett orört sedan kolvedshuggningarna upphörde 1950 har spår av tidigare skoglig markanvändning i hög grad bevarats. Likaså har den biologiska mångfalden bestått. Dels beror det på att skogsbruket har bedrivits i småskaliga former och med varierande intensitet över tiden och dels på områdets topografi, med svåråtkomliga partier i branter och storblockig terräng och dels beror det på den höga mark- och luftfuktigheten.

Reservatet bildades för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i ett naturområde med naturskogar och våtmarker. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Texten är hämtad från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/abengtshojden.html där det också går att läsa mer om reservatet.

Vägbeskrivning: Från Karlstad kör väg 63 förbi Filipstad mot Hällefors. Efter korsning mot Långban och efter skylt mot Dammhyttan tag vänster mot Öringen, kör 4,6 km på ny grusväg in till reservatets parkering vid sjön.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Åbengtshöjdens naturreservat
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra