I Värmland vandrar du i vacker och storslagen natur.

Fem tips för dig som vill vandra i Värmland

Att vandra är bästa sättet att upptäcka det värmländska natur- och kulturlandskapet. För dig som vill vandra i Värmland finns många leder, stigar och berg att bestiga. Flera av lederna ligger intill välbesökta besöksmål och det finns gott om sevärdheter i trakterna.

Här tipsar vi om vandring på några av våra Värmlandsleder, som är leder som är välskyltade och kvalitetssäkrade. I Glaskogens naturreservat, s

  • 7-torpsleden – Leden startar i Lekvattnet strax väster om Torsby, och du passerar under vandringen riksgränsen mellan Norge och Sverige. Leden går på gamla historiska stigar där du passerar sju torp med skogsfinnskt ursprung.
  • Gruvrundan En 10 km vandringsled med kulturvärden – här pågick gruvverksamhet från 1500-talet så du hittar hittar allt från gruvlämningar till sagoligt vacker ”John Bauerskog”.
  • Halgåleden vid Brattfallet - Öster om Klarälven men norr om Ekshärad, vid Brattfallet, finns den 6,8 km långa Halgåleden. Leden erbjuder en magnifik vandring i Brattfallets och Halgåns välbesökta kanjon. Leden klassas som svår men är väl värd ett besök och tar dig till Brattfallets 10 meter höga vattenfall.
  • Järnleden - En 30 km lång led norr om Kristinehamn som går på historisk mark. Vandra på vägar från 1600-talet där man transporterade järn från Bergslagen mot Vänern.

Fler tips på vandring på Värmlandsleder hittar du här

Vi vill också tipsa om vandring vid Glaskogens naturreservat – Hela 300 km vandringsleder i naturreservat med allt från korta rundturer till vandring för dig som vill vara ute flera dagar utan att vistas på samma led två gånger.

Vandra i Värmland
Photo credit: Vandra i Värmland
Vandra i Värmland
Vandra i vacker och storslagen natur.
Photo credit: Vandra i vacker och storslagen natur.
Vandra i vacker och storslagen natur.
Nej