3
aug

John Ericssondagen

Filipstad
John Ericssondagen - Värmlands Sverige Amerikadag 2019 firas med högtidligheter vid mausoleum.
Firandet är eftermiddag med en högtidsstund vid John Ericsson Mausoleet i Filipstad.

Samlingsmusik Karlstads Musikkår
Välkomsttal av Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson
Andakt
Sveriges Nationalsång
Hälsningar från USA
USA:s Nationalsång
Årets Svensk Amerikan Bruce Karstadt presenteras
Kransnedläggning och Salut
Musik
Utdelning av Filipstads kommuns Nils o John Ericsson-stipendier
Värmlandsvisan
Avslutning

Arrangörer: John Ericsson-gruppen, Kinship Center Karlstad , Filipstads kommun, Vasaorden av Amerika, Sparbanksstiftelsen Alfa, Region Värmland.
INFO
Plats
Arrangör
John Ericssongruppen
680 96 Lesjöfors
axelsvik@telia.com
059012031
Namn
Filipstad
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
John & Nils Ericsson

Priser

Pris: 0 kr

Tillfällen

2019-08-03