16
jul

Fotoutställning - Järnskog

Koppom
"Fotoutställning från forna tiders hästpremiering i Järnskog
Skans 144 Adolfsfors från kriget: en karta."
Karta från Andra Världskriget och bilder från hästpremiering i Järnskog.
INFO
Plats
Arrangör
Järnskogs Hembygdsförening
Hajom Krokstad
670 41 Koppom
111463@telia.com
Namn
Järnskog Hembygdsgård
Adress
Koppom
Kommun: Eda
Beskrivning
Huvudbyggnaden är en bondgård från början av 1800-talet. Logen där föreställningarna sker är en 1700-talsloge från Hallebol, Köla. Där finns även en Linbastu från Södra Lian, Gårdssmedja från Skönnerud, Stolp-bod från Mörtebäcken, en 1700-talsloge från Torp i Remjäng, Hiombua lanthandel, Beredskapsmuseet som från början var hemvärnsbarack i Holmedal, en järnvägsvagn från beredskapstiden samt det "nybyggda" caféhuset/matsalen.
Vägbeskrivning
Väg 177, 1,6km söder om Järnskog kyrka
  • Anpassad toalett
  • Ramp
Tillbaka
Besök hemsida
Utställning
Hembygdsgård
Historia

Tillfällen

2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20