Elis i Taserud

Elis i Taserud

var Christian Erikssons bror. Han är fortfarande ihågkommen som en slagfärdig och sällskaplig person som det berättas många anekdoter om.
Nej