Conferences in Alfred Nobel’s Björkborn

Karlskoga
Conferences in a unique historic environment.
Conferences in a unique historic environment.

60-70 participants. Smaller room for 9 participants.

Dinner in the dining hall or at the café.

This is the only Nobel museum showing Alfred Nobel’s home, the Björkborn mansion, as well as his laboratory where he developed many of his inventions. Next to the museum is Fiffiga Huset, an experimental workshop filled exciting experiments for children of all ages.
INFO
Place
Organizer
Alfred Nobels Björkborn
Björkbornsvägen 10
691 33 Karlskoga
info@nobelkarlskoga.se
Name
Björkborns herrgård, Nobelmuseet i Karlskoga
Address
Björkbornsvägen 10
691 33 Karlskoga
Municipality: Karlskoga
Description
Nobelmuseet i Karlskoga är ett museum över uppfinnaren, företagaren, donatorn och instiftaren av Nobelprisen Alfred Nobel. Här i Karlskoga, på Björkborns herrgård, bodde Alfred Nobel under sommarperioderna de sista åren av sitt liv. Han hade då köpt AB Bofors Gullspång och fick Björkborns herrgård med i köpet. Han valde att bo på Björkborn under sina vistelser i Sverige. Alfred Nobel lät bygga ett laboratorium i närheten av herrgården där krutexperiment och försök med konstgjort gummi gjordes. Laboratoriet finns kvar och är idag en utställning om Nobels experimentverksamhet och företagande. Herrgården visar utställningar om människan Alfred Nobel. Museiverksamheten i Karlskoga startades på 1970-talet med sommarutställningar om Alfred Nobel. 1982 grundades Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn med museinamnet Nobelmuseet i Karlskoga. Idag utgörs stiftarna av Nobelstiftelsen, Karlskoga kommun, SAAB Dynamics AB och Akzo Nobel AB. Ordförande är landshövdingen i Örebro län.
Directions
Follow signs towards the Nobel museum.
Go back
Visit webpage Booking
Alfred Nobel