Skutan Naturreservat

Koppom
An altitude ridge of 180-280 m above sea level with strong slopes and fractured valley landscape. "Skutegubben" is sometimes visible from County Road 177.
The reserve was formed to preserve a diverse, fractured valley landscape with rare species linked to shaded lead areas, hardwood spruce forests, deciduous trees, old and late-grown trees and dead wood.
INFO
Place
Organizer
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Name
Skutan Naturreservat
Address
Koppom
Municipality: Eda
Description
Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna. Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I det 124 ha stora området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor.
Directions
Kör söderut från Koppom till Mosstakan, sväng vänster mot Ulvshuvdane och förbi och norrut förbi Nässjön. Följ vägen helt upp till Ofredshöjden, parkering på vänster sida.
Go back
Visit webpage
Natural attractions