Skillingmark Church

Skillingsfors
The church was built in 1689 and it has been restored several times. A small alter piece, a baptismal font of soapstone and a tin bowl have been preserved from the old church.
This church was built in 1689 and it has been restored several times. A small altar piece, a baptismal font of soapstone and a tin bowl have been preserved from an older church.
INFO
Place
Organizer
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
Name
Skillingmark kyrka
Address
Skillingsfors
Municipality: Eda
Eda-Köla Pastorat
Description
This church was built in 1689 and is beautifylly situated at the north shore of lake Björkelången. It has been restored several times. A small altar piece, a baptismal font of soapstone and a tin bowl are kept from an older church.
Directions
Skyltat Köla på rv 61, 4 km söder om Charlottenberg. Följ vägen, ta till höger vid trevägskorsningen strax efter Köla kyrka. Skyltat Skillingsfors.
Go back
Visit webpage
Church