Nature reservation Tallmon

Charlottenberg
Tallmon is an urban wooded area directly adjacent to Charlottenberg. Tallmon have high conservation value and a distinctive topography with both canyons, cliffs and waterways.
In the area are cultural relics in the form of Morast fortlet and also trenches since the dissolution of the union. A power line road, small roads and an illuminated track creates line corridors with plenty of natural light, which is favorable for a rich insect life of sand living and sun-loving species. In connection to the power line corridor occurs the Värmland landscape insect: brown grass butterfly (Coenonympha hero), which is classified as Near Threatened (NT) according to the Swedish Species Information Centre Red List.
INFO
Place
Organizer
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Name
Tallmon Naturreservat
Address
Charlottenberg
Municipality: Eda
Ann-Louise Axelsson
Description
Natur- och strövområde. Invigdes 1 juni 2013. Här finns stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Även kulturlämningar i form av Morast skans och skyttevärn från unionsupplösningen.
Directions
Från rv. 61 söderifrån. Sväng till vänster i rondellen vid infarten till Charlottenberg. Tallmoområdet ligger rakt fram. Följ elljusbanan och skyltning därifrån.
Go back
Visit webpage
Nature