Kvickneåsen Nature reserve

Charlottenberg
Kvickneåsen Nature reserve is a protected area of importance for wildlife, flora, fauna and features of geological and other special interests.
The nature reserve Kvickneåsen just south of Häljeboda in Eda, is 89 hectares in size. It consists of old spruce with elements of old aspens and birches. The reserve features grouse and woodpeckers - among others the black woodpecker. Here are nutrient-rich flowers like hepatica, spring pea and the Swedish dvärghäxört (dwarf witch herb?). So far, 17 red listed species has been observed in the reserve, most of them dependent on aspen or dead spruce wood.
INFO
Place
Organizer
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Name
Kvickneåsen Naturreservat
Address
Häljeboda
673 92 Charlottenberg
Municipality: Eda
Description
Naturreservatet Kvickneåsen består av äldre granskog med inslag av gamla aspar och björkar. Reservatet har som värdekärna en av länets största nyckelbiotoper på knappt 70 hektar.
Directions
Från Charlottenberg följ riksväg 61 norrut till Eda, ta höger mot Häljeboda/Håvilsrud. Efter knappt 11 km är du i Häljeboda och ser sjön Vällen på vänster hand. Efter bron över sjöns utlopp ta direkt till höger, efter ytterligare 40 meter ta till höger igen, efter knappt 300 meter välj höger. Fortsätt drygt 400 meter och välj sedan vänster. Vägen går nu mellan odlingsmark och skogsmark. Fortsätt 1700 meter och ta sedan till höger. Efter att du passerat vattendraget ta vänster. Efter ytterligare 2,2 km längs med Borgsjön är du på en vändplan där besöksparkering kommer att anordnas, med vägvisning via en markerad led som efter 700 meter uppför berget tar dig till reservatet.
Go back
Visit webpage
Nature