Betalning & resevillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Karlstads kommun – Karlstads turistbyrå och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Karlstads turistbyrå enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av annan produkt och tjänst, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig? 
Ansvarig arrangör är Karlstads kommun, Karlstads turistbyrå, 651 84 Karlstad, Tel 054-540 24 70, org nr 212000-1850. För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får ta del av dessa vid bokningen, att Du får nödvändiga färdhandlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund. 

När blir min bokning bindande? 
Bokningen gäller för såväl Karlstads turistbyrå som för Dig så snart Karlstads turistbyrå bekräftat bokningen.


Vad, när och till vem skall jag betala? 
Du skall betala publicerat pris för bokningen plus eller minus sådana ändringar av skatter och transportkostnader som inträffat efter programmets tryckning. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av Särskilda Villkor.

Du kan använda kort som är anslutna till Master Card och VISA. Hela beloppet betalas vid bokningstillfället

Säkerhet
"3 D Secure" (Verified by VISA och Mastercard SecureCode) är en säkerhetsteknik som VISA och Mastercard har enats kring för verifiering av kortinnehavaren vid e-handelsköp. Vi har denna teknik fullt integrerad i våra system. Detta innebär att när tekniken tillämpas, går det iväg en blixtsnabb fråga om det finns någon kod till kortet, där svaret blir nej i de flesta fall. Om kortet däremot har en 3 D Secure-kod slussas köparen till sin kortgivande bank för att ge sin personliga kod för att komma vidare.


Vad gäller om jag vill avboka? 
Du kan du avboka via www.visitvarmland.se/boka eller ringa 054-540 2470 med ditt bokningsnummer. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds direkt till anläggningen. Var vänlig kontrollera din bokningsbekräftelse för mer information. Din avbokning är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning från oss. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda villkor.


Vad gäller om jag bara vill ändra på något? 
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av Särskilda Villkor. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning. 

Men om det händer mig något? 
Du kan skydda Dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Prisuppgift se under Särskilda Villkor. Med avbeställningsskydd kan Du avboka innan ankomst utan avgift om något av följande inträffar: 

a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär. 
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. 
c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej. 

Vad händer om något går snett? 
Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig t.ex. hotell eller stuga i samma klass så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du ev. redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller evenemang som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställt evenemang/transporttjänst. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex. hotellet eller stugvärden. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa. 

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens? 
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm. 

Som arrangör är vi skyldiga att se till att: 
• Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning. 
• Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid. 
• Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson). 
• Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning. 

Vad har jag för skyldigheter? 
• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

• Du ska följa de ordningsregler och anvisningar som gäller för just den resan du bokat. Den informationen får du vid bekräftelsen.

ÖVRIGT 
Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen! 

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Karlstads turistbyrå. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Karlstads turistbyrå har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PuL ansöka om detta. Vänligen meddela Karlstads turistbyrå skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från kundregistret.

SÄRSKILDA VILLKOR
Minimumålder för bokning 
För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. 

Anmälningsavgifter och slutbetalning 
Full betalning sker direkt vid bokningstillfället.

Avbeställningsskydd 
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan. 

Pris: 295 kr per bokning 

Avbeställningskostnader 
(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller). 

14 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris. 
13-2 dagar före ankomst: 50% av bokningens pris.
1-0 dagar före ankomst: 100% av bokningens pris.

Avgifter för avbeställningsskydd och ändringsavgift återbetalas ej. 

Ändringskostnad 
150 kronor per bokning och tillfälle. Tilläggskostnader för ändring av färdbiljetter kan tillkomma utöver denna avgift. 

Villkor för överlåtelse 
Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före avresedagen, vid överlåtelse av färdbiljetter, i de fall transportörens villkor medger detta, måste transportören underrättas om till vem överlåtandet skett. 

Övriga villkor vid stughyra
Ankomst/Avresa
Ankomst: Tidigast klockan 15.00 ankomstdagen.
Avresa: Senast klockan 12.00 avresedagen.
Utrustning
I stugan finns full utrustning för självhushåll. Om ej annat anges medtag sänglinne, handdukar, disk- och övriga rengöringsmedel samt toalettpapper.
Städning
Vid avresa skall stugan städas och all använd utrustning diskas.
Städprotokoll lämnas till stugvärden vis avresan i samband med nyckelåterlämning.
Övrigt
Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler och bestämmelser som gäller. Du som bokat ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella förluster av inventarier eller skador regleras innan avfärd.

Force Majeure 
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.